Mirror, Mirror on the wall

https://fochwoman.com/2019/04/09/gods-revelation-of-himself-to-you/

Hindi ako wicked queen ha at lalong hindi isang witch. Pero magandang ating i-check ang ating mga sarili kung na-i-re-reflect ba natin si Jesus Christ sa ating way of life?

We are the walking bible, sabi ni Tatay Pastor. We are challenged to walk the talk at practice what we preach.

Sabi sa Ephesians 4:24, you are created in God’s image. Kaya let us put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness.

Mahirap, oo. We are not perfect. Kaya nga tayo ay may salamin para pwedeng i-check ang ating sarili before tayo lumabas. At kung may dumi man tayo sa mukha, punta tayo sa tubig ng buhay na si Cristo Jesus para magpalinis.

Holy Spirit, we ask for your fruits… magbunga nawa sa amin at huwag manlaglag 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s